Referendum Afvalbeleid Zoetermeer 2021

1 x per 4 weken grijze bak legen,
ophalen grofvuil tegen betaling,
betalen per opening van ondergrondse container ? 
NEE!

Op 14 December 2020 heeft de gemeenteraad dit en meer al aangenomen.
Enkel de stem van de burger van Zoetermeer kan dit nog veranderen met een referendum. 

Update 1/20 - Referendum nieuws!

Op de website van de gemeente Zoetermeer (https://www.zoetermeer.nl/.../referendum-afvalbeleid_48654/ ), aangaande het referendum over het afvalbeleid, is het nieuws binnen gekomen dat de teller nu op 5345 staat! De aanvragen worden nog gecontroleerd, maar we gaan er stiekem al vanuit dat het minimale aantal aanvragen behaald is.

We hebben nog tot 23 februari de tijd om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van dit verzoek tot referendum. Hoe mooi zou het zijn als iedere Zoetermeerder die tegen dit afvalbeleid is, zijn stem al via deze weg zou laten horen. We zouden een enorm statement maken, waardoor de kans dat de gemeente het referendum afwijst, veel kleiner wordt.

Op onze Facebookpagina en website plaatsen we alle updates over de referendum-aanvraag.

Wilt u de Facebookpagina en/of website delen met uw Zoetermeerse familie, vrienden en kennissen?
Zo zorgen we er samen voor dat iedereen op de hoogte is!

Update 1/14 - stemmen aantal 5094

Via een memo heeft het college Zoetermeer aan het initiatief medegedeeld dat het initiële aantal gehaald is. Daarnaast hebben ze ook het tot nu toe totale aantal stemmen gedeeld. De 5094! stemmen zijn dus al genoeg om ook aan de eis van de definitieve aanvraag tot referendum te voldoen. De gemeenteraad is nu aan zet en we hopen dat deze de beslissing niet te lang zal uitstellen. Hoe eerder zij toestemming geven tot een referendum, des te sneller de voorbereidingen kunnen worden getroffen.

Voor geïnteresseerden gaven we een kort interview en toelichting aan Zoetermeer Actief hoe e.e.a. tot stand kwam: https://www.zoetermeeractief.nl/.../20027-nu-tijd-om-echt...

Update 1/12/2021 - Gemeente Zoetermeer kent het voorlopig verzoek tot referendum toe; uitvoer beleid wordt voorlopig stopgezet.

Naar aanleiding van de eerste telling heeft het college besloten de eerste stap voor het referendum aan te nemen, daarbij wordt de uitvoer van het beleid tot nader order stopgezet. De link naar de voorlopige aanvraag tot referendum is aangepast naar het die van de definitieve aanvraag tot referendum.

https://www.zoetermeer.nl/inwoners/referendum-afvalbeleid_48654/

Update 1/10/2021 - We zijn in afwachting van een telling door de Griffie Zoetermeer.  Ondertussen lijkt de gemeente de voorbereidinggen al gestart te zijn voor het referendum en de informatievoorziening. Er is nu al een (verder lege) gemeente websitepagina en naar verluid wordt er in de raad van a.s. Dinsdag al gesproken over het stoppen van de de voorbereidingen van Wethouder Jacobien Groeneveld haar beleid. Als initiatiefnemers van het referendum wachten we ook het contact af met de burgemeester + gemeente. Deze hebben per e-mail toegezegd dat zij, na het controleren en definitief behalen van de aanvragen, contact met ons op zullen nemen.

Update 1/6/2021 - 4100+ stemmen, maar er dus nog niet helemaal! Burgemeester zegt toe te handelen naar referendum. Wethouder ziet ook graag referendum.

Van diverse raadsleden hebben wij begrepen dat er een overweldigende belangstelling is voor dit referendum en de voorlopige referendum aanvraag limit gehaald is, en er zelfs al 4100+ aanvragen zijn. Bijnavoldoende, maar we moeten nu de nodige  4.876 aanvragers verzamelen voor de definitieve aanvraag (de eerdere tellen ook mee, ga door!). 
Ondertussen is in een artikel van het AD van 1/5 ook gepubliceerd dat de Bugemeester en de raad zich aan de richtlijnen van het referendum zullen houden en luisteren naar de burgers van Zoetermeer. De wethouder verantwoordelijk voor dit beleid (wethouder Groeneveld), heeft verklaard 'niet bang te zijn voor een referendum', in een artikel van Zoetermeer Actief.
  
--
Om het aangenomen afvalbeleid te stoppen en een nieuwe richting te laten onderzoeken moet er een burger referendum gestart worden. De Zoetermeerse Dani heeft dit initiatief genomen en middels de website petities.com al  bijna 6000 medestanders gevonden. Echter moeten deze formeel met DigiD bij de gemeente geregistreerd worden om mee te tellen voor de aanvraag! Wat we nu doen leest u hieronder:

  1. Januari 2021: Aanvraag referendum door zoetermeerse burgers - We hebben 5000 met een digiD gevalideerde handtekeningen nodig op het formulier van de gemeente voordat de gemeente volgens haar regels gedwongen is de burgers aan te horen.
    GELUKT!. Feb 2020: Er zijn nu 5300+ gevalideerde handtekeningen!
  2. April 2021: Aanname van het referendum om het reeds aangenomen beleid te stoppen - Na de valide definitieve aanvraag stopt de uitvoer van het besluit, en organiseert de gemeente het referendum, en zullen we de burgers verder informeren en activeren. U kunt de voortgang hier volgen en we zullen petities.com ook updaten i.c.m. persberichten.
    GELUKT: 6 April 2021: Het referendum is aangenomen zal samen met de gemeenteraads verkiezingen op 22 Maart 2022 plaatsvinden.
  3. Bij een goede opkomst (30%+) en meerderheid daarvan tegen het huidige plan is moet de raad terug naar de tekentafel. Er wordt geprobeerd door de referendum Comissie om naast de keuze Ja/NEE ook 2 alternatieven aan te bieden.

Waarom een referendum aanvragen?

Oproep van de referendum initiatiefnemers

"Helaas hebben veel inwoners de eerdere berichtgeving en de optie voor inspraak nooit gezien; iedereen was druk bezig met de lockdown & Covid-19. Voor velen is 1 x per 4 weken te weinig voor de grijze bak, zelfs met een oranje voor plastic erbij. Het is vies en stinkt; nog los van een luier situatie! Het onderzoek naar nascheiding is niet eens afgerond en er wordt wel geld uitgetrokken voor de bakken en 'afvalcoaches'. Andere gemeenten (Leiden, Waddinxveen, Gouda, Rotterdam, DenHaag etc.) zijn juist van bronscheiding afgestapt. Het Diftar beleid is niet uitgewerkt en burgers, en de raad, zijn niet ingelicht over de kosten."  - Dani

STOP DIT NU! 

Zoetermeerders hebben hun vertrouwen aan de gemeenteraad gegeven om in tijden als dit zulke grote veranderingen niet in te voeren. Zeker niet zonder afgesloten nascheidings & kosten onderzoek als deel ven een coalitieakkoord !
Maar er is nog een optie!

Teken voor de referendum aanvraag

Door middel van DigiD weet de gemeente dat u een inwoner bent, en ouder dan 18 jaar.

Wat vinden zoetermeerders?

Een selectie van de petitie-ondertekenaars (link petities.com).
Alle ondertekenaars, 5300+, zijn geverifieerde personen!
Uit het peiling vooronderzoek onder 3000 inwoners bleek dat 65% geen aanpassingen zal maken nav het voorstel.

"Genoeg redenen (om hier tegen te zijn) uit de samenspraak. Voornaamste is dat het eerder onhaalbaar was in een eerdere proef. Service wordt steeds duurder en slechter in deze gemeente die 3x duurder is dan bv Den Haag. "

"Ik onderteken omdat er meer zwerfvuil ( lees vuilniszakken) in de natuur komen. Gebleken uit verleden. Onderhoud van de natuur gebeurt door gemeente mondjesmaat. Bang dat ratten overal op komen zetten. Nu aan het scheiden. In 1 week is oranjebak vol als ik zie wat ik nu wegbreng naar container en vaak twee keer moet aanbieden omdat deze regelmatig vol zijn. Als dank moet je dan ook nog eens in de stank en met maden zitten( in de zomer) en mag je ook nog eens betalen. Ook voor de omwonenden die niet scheiden en hun vuil bij jou in de bak doen omdat ie zo lekker leeg is. "

"Ik onderteken omdat de gemeente Zoetermeer weer eens dure adviesbureaus inschakelt terwijl er al gemeenten zijn die afval scheiding door burgers allang weer afgeschaft hebben. Er zal afval gedumpt worden en er zal afval in bakken van anderen burgers gaan verdwijnen. Hoe kun je als gemeente zo dom zijn. "

Nieuw afvalbeleid in Zoetermeer

Deze grote veranderingen staan ons te wachten (15-07-2020 indebuurt.nl) 

Vanaf het eerste kwartaal van 2021 zal er heel wat veranderen op het gebied van het afvalbeleid in Zoetermeer. Dit vanwege het milieu en duurzaamheid én om de kosten voor afvalverwerking te gaan beperken. Niet alleen gaan we het merken aan de manier van het aanbieden van plastic en grofvuil maar ook zullen we dit gaan merken in onze portemonnee.

Aanvulling: Op 14 December heeft de Zoetermeerse gemeenteraad dmv het coalitie blok Groenlinks, D66,VVD en LHN dit beleid aangenomen.

Grofvuil zullen we vanaf het eerste kwartaal in 2021 zelf naar het zelfbrengdepot moeten brengen. Voor mensen die dat niet zelf kunnen of daar geen vervoersmogelijkheden voor hebben, bedenkt de gemeente een oplossing. Denk daarbij aan een leenauto, een boedelbak of een bakfiets waarin je de spullen eenvoudig in vervoert. Wil je toch je grofvuil op laten halen aan huis? Dan kan dat nog steeds op afspraak maar dan betaal je er tot 40 euro per keer voor.

Om eenvoudiger plastic te gaan scheiden, krijgen we allemaal een oranje container en komen er nieuwe ondergrondse containers. In plaats van dat je plastic afval thuis scheidt en het moet wegbrengen naar het milieueiland, kun je het straks in je eigen oranje bak gooien.

 De gemeente komt langs om het plastic, blik en drankkartons op te halen. De planning is dat in het derde kwartaal van 2021 de eerste oranje containers beschikbaar komen. Daarna zal ons restafval nog maar één keer in de vier weken opgehaald gaan worden aangezien de hoeveelheid dan stukken minder zou moeten zijn.

Voor Zoetermeerders met ondergrondse containers in de straat komen er extra of vervangende containers om het PBD (plastic, blik, drankkartons)-afval in weg te gooien. Het kan zijn dat een restafvalcontainer verruild wordt voor een plastic variant.  Het is de planning dat de eerste ondergrondse containers voor plastic afval het eerste kwartaal in 2022 geplaatst gaan worden.


Vanaf 1 januari 2023 zullen we te maken krijgen met gedifferentieerde tarieven voor ons afval. Dit betekent dat hoe beter het afval gescheiden wordt, hoe minder restafval we hebben en uiteindelijk minder betalen. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt dan gebaseerd op het aantal keer dat er restafval wordt ingeleverd. Door middel van een chip op je container kan de gemeente precies zien hoe vaak je jouw container met restafval aanbiedt. Voor inwoners met een ondergrondse container in de straat wordt dat geregistreerd met de chip die je nu ook al gebruikt. Met het nieuwe afvalbeleid zorgen we ervoor dat afval beter gescheiden ingeleverd wordt, zodat het weer als grondstof gebruikt kan worden. Daarnaast zullen de afvalverwerkingskosten voor de gemeente lager worden, zodat de afvalstoffenheffing voor ons niet hoger zal worden. Uiteindelijk zou het nieuwe systeem alleen maar voordelen moeten opleveren. Het milieu én de portemonnees van ons en de gemeente zouden ervan meeprofiteren. Een beetje wennen zal het wel zijn.  

De politiek van Zoetermeer was niet onverdeeld over het beleid; naast de oppositie partijen in Zoetermeer, was er in de raad zelf ook gerede twijfel. Toch nam de raad het voorstel aan. Verschillende partijen hebben in de maanden voorafgaande het besluit hun standpunt duidelijk gemaakt. Lees de standpunten hier.

Er is echt geprobeerd de raad op andere gedachten te brengen; de verzoeken van de partijen kunnen hier ingezien worden in IBABS. Helaas waren er geen oren naar...

In het nieuws & links

Het nieuws over het beleid deed (te laat) nogal wat stof opwaaien. 

ArtikelDatumLink
RAAD VRAAGT OM EXTERN ONDERZOEK NASCHEIDING PLASTICAFVAL14-12-2020VVD website
Beslissing over Afvalbeleid in Zoetermeer14-12-2020ZoetermeerActief
'Wacht met wijzigen afvalbeleid'
03-12-2020ZoetermeerActief
Peiling Afvalbeleidsplan 2020  verslag online samenspraak Maart-2020Ibabs
Raadsvergadering verslag 14-December 2020+video & stukken14-12-2020Ibabs online
Gemeenteinformatie Referendum indienennvtZoetermeer Website
Wethouder Groeneweg niet bang voor referendum4-1-2021Zoetermeer Actief 
Dossier 'Afval Zoetermeer' van Zoetermeer Actief5-1-2021Zoetermeer Actief 
Referendum Afvalbeleid pagina Zoetermeer.nl Gemeente5-1-2021Zoetermeer.nl Referendum Afval
AD.nl : Felle discussies leiden tot succes: ‘Trots dat zoveel Zoetermeerders hebben getekend voor referendum’7-1-2021AD.nl
Regels van een referendum in Zoetermeer7-1-2021Gemeente beleid referenda

Deel deze pagina!

Online community

Facebook: Referendum pagina 

Contact

Email: actie@referendum2021zoetermeerafval.nl                  

Set up your own website - More